ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  ๙  ได้มอบหมายให้นางอุไรวรรณ  จันทร์หงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  เนื่องในวันมหิดล  ณ  ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ  โรงพยาบาลสงขลา  ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ