ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ มอบหมายให้นายชัยยุทธ วัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ วางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา

นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  มอบหมายให้นายชัยยุทธ วัชรานนท์   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค  ๙ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  วางพวงมาลัย  ถวายราชสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่  ๔๓  จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  มอบหมายให้นายชัยยุทธ วัชรานนท์   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค  ๙ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  วางพวงมาลัย  ถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่  ๔๓  จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ