ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ ร่วมกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หาดชลาทัศน์ และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ ณ ศาลแรงงานภาค ๙

ศาลแรงงานภาค ๙ ร่วมกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หาดชลาทัศน์ และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ ณ  ศาลแรงงานภาค ๙
เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๑  ศาลแรงงานภาค  ๙  ร่วมกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  ๙  และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  จัดโครงการจิตอาสา  "เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ”  โดยจัดกิจกรรม  Big  Cleaning  Day  ณ  หาดชลาทัศน์ และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูรณ  ณ  ศาลแรงงานภาค  ๙ 


เอกสารแนบ