ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”

ศาลแรงงานภาค ๙  จัดโครงการ  “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”
เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ศาลแรงงานภาค ๙  จัดโครงการ  “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” โดยนายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  ๙  ได้มอบหมายให้นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค  ๙  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวและมีผู้แทนจากศาลแรงงานภาค  ๙  อัยการแผนกคดีแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม  และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม  เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะในกระบวนการของคดีแรงงาน  ณ ห้องไรเฌอ ซีนิค ฮอล โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา             


เอกสารแนบ