ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖1  นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ 
 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  ณ  สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา และร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  ณ  หอประชุมเปรม  ๑๐๐  ปี  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ