ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีทักษิณานุปทาน ณ ศาลจังหวัดสงขลา

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมกิจกรรม “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีทักษิณานุปทาน ณ ศาลจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  เข้าร่วมกิจกรรม  “วันรพี”  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  และพิธีทักษิณานุปทาน  ณ  ศาลจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ