ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ มอบหมายให้นายชัยยุทธ วัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมโครงการ “ วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ มอบหมายให้นายชัยยุทธ วัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมโครงการ “ วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  มอบหมายให้นายชัยยุทธ วัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค  ๙ เข้าร่วมโครงการ“ วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่  ๓๘   หมู่ที่  ๔  ตำบลชะแล้  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ