ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ประกาศศาลแรงงานภาค ๙ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เอกสารแนบ