ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ประกาศศาลแรงงานภาค ๙ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมก่อนแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๙
เอกสารแนบ