ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง

ศาลแรงงานภาค ๙  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  นายธัชพงศ์ วิสุทธิสังวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  มอบหมายให้ นายสหพล ถึงมาก นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช     เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (ค่ายรามคำแหง)  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา         


เอกสารแนบ