ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ จัดสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖

ศาลแรงงานภาค  ๙  จัดสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๖
เมื่อวันที่  ๗ – ๙  กันยายน  ๒๕๖๐  ศาลแรงงานภาค  ๙  ได้จัดสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๖  โดยมีนายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  ๙  เป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  ๒๕๑  คน  ณ  ห้องมาเจสติค  บอลรูม  ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ