ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  มอบหมายให้ นายอาจินต์ ภิบาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ