ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลแรงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  พร้อมด้วยนายวรวิทย์  จิรายุกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙  และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  ณ  สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา และร่วมพิธีลงนามถวาย   พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  ณ  หอประชุมเปรม  ๑๐๐  ปี  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  บริเวณเวทีสระบัวแหลมสนอ่อน  อำเภอเมืองสงขลา  


เอกสารแนบ