ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ศาลแรงงานภาค  ๙  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
        เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายธัชพงศ์  วิสุทธิสังวร  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  พร้อมด้วย  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 9  นายวรวิทย์  จิรายุกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙  นายอเนกชัย  อารยะญาณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙   ผู้พิพากษาสมทบ  และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ ห้องประชุมศาลแรงงานภาค ๙ ชั้น ๓ อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา         


เอกสารแนบ