ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9

ประกาศสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 9 เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานประจำศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
เอกสารแนบ