หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ นายเอนกชัย อารยะญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ นายธนกร พรายสา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค ๙ นางสาวนฤภร จันทรักษ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค ๙ นายฮัมซาห์ ฮามิ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลยุติธรรมสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลาครินทร์ พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลจังหวัดสงขลา พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อ่านข่าว : 5 | 17 ตุลาคม 2561 15:45
นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว : 50 | 11 กันยายน 2561 18:47

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ นายเอนกชัย อารยะญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๙ นายธนกร พรายสา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค ๙ นางสาวนฤภร จันทรักษ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค ๙ นายฮัมซาห์ ฮามิ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลยุติธรรมสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลาครินทร์ พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลจังหวัดสงขลา พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5

เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  นายเอนกชัย  อารยะญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค  ๙ นายธนกร  พรายสา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค  ๙   นางสาวนฤภร  จันทรักษ์  เลขานุการศาลแรงงานภาค ๙ นายฮัมซาห์  ฮามิ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอมและข้าราชการศาลยุติธรรมสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 9 เข้าร่วมพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลา ครินทร์ พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลจังหวัดสงขลาพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
238/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณากำหนดประ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30