ศาลแรงงานภาค 9 (สงขลา)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๐๐  นาฬิกา  นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  ๙  เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค  ๙  เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้ประนีประนอม  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  ของศาลแรงงานภาค  ๙    
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
108/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
109/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)