หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

59

เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  นางสาวศรณ์นันทน์  ดิชจันทรักษ์  เลขานุการศาลแรงงานภาค ๙ และข้าราชการศาลยุติธรรมสำนักงาน ประจำศาลแรงงานภาค ๙ เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูพลอดุลนเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูพลอดุลนเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว