หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙  ให้การต้อนรับนางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  คณะผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา  และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงสงขลาในโอกาสที่ให้เกียรติ มาสวัสดีปีใหม่ ณ  ศาลแรงงานภาค  ๙  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
111/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
112/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
113/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
114/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
241/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)