หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค ๙ Labour Court of Region 9ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ศาลแรงงานภาค  ๙  จัดโครงการ  “ให้คำปรึกษาคดีและรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่”  ครั้งที่  ๔  ประจำปี  ๒๕๖๑  ณ  ศาลจังหวัดสตูล  ศาลจังหวัดตรังและศาลจังหวัดพัทลุงตามลำดับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีข้อพิพาทคดีแรงงานในจังหวัดต่างๆและประสงค์จะยื่นฟ้องคดี  ณ  ศาลจังหวัดภายในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค  ๙  โดยสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัด  ในการนี้  นายพิสิษฐ  นิ่งน้อย  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  ๙  ได้มอบหมายให้นางสุชาดา  ยอดเกื้อ  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๙  ไปปฏิบัติราชการในโครงการดังกล่าว
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
240/60
ทำยอมหรือสืบโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10